Hiện nay Ứng Dụng AI Và ChatGPT vào công việc kinh doanh và các phòng ban trong Doanh nghiệp là đều bắt buộc không thể thiếu mà các doanh nghiệp cần phải bổ sung và cật nhật kiến thức cho nhân sự một cách bài bản nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và vận hành vào công viêc nâng cao chất lượng cho nhân sự của công ty mình.

Được sự tín nghiệm của các Doanh nghiệp trong va ngoài nước. Thời gian vừa qua giảng viên NGUYỄN MINH TOÀN đã đào tạo rất nhiều lớp và trực tiếp đào tạo tài Doanh Nghiệp cho các công ty lớn. Sự kiện này là một phần trong chuỗi chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về AI và ChatGPT cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mục tiêu và Nội dung Chương trình

Chương trình Đào tạo Chatgpt và AI cho Doanh nghiệp tập trung vào các nội dung chính sau:

  1. Giới thiệu về AI và ChatGPT: Giúp học viên hiểu rõ về công nghệ AI, cơ chế hoạt động và ứng dụng của ChatGPT trong kinh doanh.
  2. Ứng dụng thực tiễn của AI và ChatGPT: Đưa ra các ví dụ cụ thể và các case study về việc ứng dụng AI và ChatGPT trong hoạt động kinh doanh, từ việc chăm sóc khách hàng, tiếp thị đến quản lý nội bộ.
  3. Thực hành và Tương tác: Tạo điều kiện cho học viên thực hành trực tiếp trên các công cụ AI và ChatGPT, đồng thời thảo luận và giải đáp các thắc mắc.

Buổi đào tạo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các học viên của Traphaco. Những kiến thức và kỹ năng mới về AI và ChatGPT không chỉ giúp cải thiện hiệu quả công việc mà còn mở ra nhiều cơ hội sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp.

=> Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng AI và ChatGPT tại Traphaco. Nguyễn Minh Toàn sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình số hóa và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh.