Nguyễn Minh Toàn (CEO)

Ông Nguyễn Minh Toàn Với hơn 10 năm trong vai trò Nhà đào tạo đã huấn luyện trên 50.000 lượt học viên là cá nhân và các tổ chức, đồng thời ông cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng:
– Người Sáng lập ra Khatech – Trung tâm về Công nghệ và Marketing
– Nguyên chủ nhiệm BNI Khánh Hòa
– Cố vấn Marketing và Kinh Doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức
– Sở hữu hàng trăm các lớp đào tạo về Marketing cho các cá nhân và tổ chức.
Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân đã đúc kết được mang đi chia sẻ để giúp giới trẻ rút ngắn thời gian để thành công.

Liên hệ với toàn