Nguyễn Minh Toàn (Business Online) 
Facebook: www.FB.com/ToanMinh
Youtube: Nguyễn Minh Toàn
Điện thoại: 0935.85.1019
Địa chỉ: 33 Mạc Đĩnh Chi – TP Nha Trang
Email: toannm@khatech.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.