5 loại thông điệp Email Marketing

Bạn có thể thỏa sức sáng tạo nội dung cho chiến dịch Email , nhưng thông điệp của bạn nhất định phải thuộc 5 thông điệp chính sau đây

Nhận biết => Cân nhắc => Hành động => Sử dụng sản phẩm => Trung thành
Để biến một người xa lạ thành khách hàng trung thành , bạn cần phải trải qua các giai đoạn của chiến dịch email thông thể .
Mỗi loại Email đại diện cho một giai đoạn và nó đóng vai trò nhất định trong quá trình làm thương hiệu cũng như tiếp cận với khách hàng.
Nhận biết : Đơn giản, ít thông tin, đưa ra những yếu tố cơ bản giúp  nhận  biết  sản  phẩm,  thương  hiệu.  Không nhằm mục đích bán hàng. Bạn có thể gửi đi email loại này  ngay từ khi sản phẩm chưa được bán ra.
Cân nhắc : Đưa ra nhiều thông tin để người đọc cân  nhắc việc mua hàng hoặc dùng thử sản phẩm. Bạn có thể đưa ra nhiều cách thức để người nhận thu được thông tin theo cách họ muốn.
Hành động : Mời gọi mua hàng, email loại này không cần đưa ra nhiều thông tin như email căn nhắc. Điều quan trọng là  bạn cần tránh  gửi tới những người nhận chưa sẵn sàng cho việc mua hàng
Sử dụng sản phẩm : Gửi cho những người đã mua hàng để hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tìm hiểu sự hài  lòng của họ, gợi  ý về sản phẩm liên quan. Nó giúp khách hàng của bạn thỏa mãn,  và có thể củng cố mối quan hệ với khách hàng của bạn.
Trung thành : Giữ hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để tác động đến những hành vi mua sắm trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.